Posty

Bibliografia

W czasie opracowywania witryny zatytułowanej : FOLWARK SZLACHECKI I CHŁOPI W POLSCE  XVI WIEKU wykorzystano następujące pozycje :

I. Źródła :
Górnicki Ł., Pisma, opracował R. Pollak, t. II., Warszawa 1961.Jan z Koszyczek, Rozmowy, które miał Salomon z Marchołtem, Kraków 1521.Jastrzębski A., Gościniec albo krótkie opisanie Warszawy...1643, Warszawa 1974.Klonowicz S., Worek judaszowy, Kraków 1607.Marcin z Klecka, Proca na ministry i na wszystkie heretyki, Kraków 1607.Oczko W., Przymiot, Warszawa 1881.Polska w okresie monarchii stanowej 1346 - 1456, wybór tekstów, w opracowaniu R. Hecka, Warszawa 1955.Rozmowa o confoederacjej..., Kraków 1592.Skarga P., Kazania sejmowe, Kraków 1925.Wiek V - XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, w opracowaniu M. Sobańskiej - Bondaruk i S. B. Lenarda, Warszawa 1999.Wiek XV - XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i u…

GALERIA : Chałupy chłopskie

Obraz
Drewniana chałupa chłopska z Kuzawki nad Bugiem. Ten rysunek z XIX wieku przybliża wygląd przeciętnej chałupy chłopskiej z XVIII w. Wcześniejsze budownictwo - z interesującego nas XVI wieku nie odbiegało specjalnie od spotykanego później na ziemiach polskich. Więcej informacji o domach chłopskich znajduje się na stronie : Mieszkanie.( Ilustracja z : Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. I, Warszawa 1972, s. 233 ).aupy chłopskie

Drewniana chałupa zamieszkiwana najprawdopodobniej przez wiejskiego rzemieślnika, zajmującego się naprawą wozów ( tzw. stelmach ). Więcej informacji o rzemieślnikach jako mieszkańcach wsi znajduje się na stronie : Podziałludności wsi.

( Ilustracja z : Historia kultury materialnej Polski w zarysie, t. III, Od XVI do połowy XVII wieku, pod red. A. Keckowej i D. Molendy, Wrocław 1978, s. 242 ; ilustracja ta to fragment sztychu z pierwszej połowy XVII w. )

Widoczna obok budowla może być zarówno chłopską chałupą jak i dworemszlacheckim ( co wydaje si…

GALERIA : Karczmy

Obraz
Duża karczma z XVII wieku posiadająca tzw. przejazd środkowy ( przebiegającym przez jej środek - zobacz ). Przejazd ten prowadził do obszernej stajni i wozowni ( widać ją na tyle karczmy ).


 Od frontu widać podcienia. Podstawowe informacje o karczmarzach znajdują się na stronie : Podział ludności wsi.

( Ilustracja z : T. Broniewski, Historia architektury dla wszystkich, Wrocław 1990, s. 410 ).Stara polska karczma z końca XVIII wieku, utrwalona szkicem Orłowskiego z początków XIX wieku. Posiadała przejazd przez swój środek.

( Ilustracja z : Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. III, Warszawa 1972, s. 11 ).
Gospoda we wsi Ossowiec na Mazowszu, przykład budownictwa drewnianego z XVIII wieku. Podobnie jak dwie poprzednia i ta miała przejazd wykonany przez swój środek.

( Ilustracja z : Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. II, Warszawa 1972, s. 204 ).

GALERIA :Spichrze

Obraz
Spichrze w Kazimierzu Dolnym z XVII wieku - służące głównie do przechowywania ziarna. Miasto to wówczas należało do jednych z najważniejszych punktów handlu zbożem. Liczbę spichrzów w Kazimierzu można szacować ( w połowie XVI w. ) na 45. Więcej informacji o spichrzach i wspomnianym mieście znajduje się na stronie : Kazimierz Dolny. Warto zapoznać się również z zabudowaniami gospodarczymi folwarku szlacheckiego a w GALERII zobaczyć inne budynki służące do przechowywania najróżniejszych rzeczy ( tzw. lamusy ).

( Ilustracja z : Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. IV, Warszawa 1972, s. 344 - według rysunku M. E. Andriollego - drzeworytnika z XIX w. ).


Spichrz z XVII wieku w Sandomierzu.

( Ilustracja z : T. Broniewski, Historia architektury dla wszystkich, Wrocław 1990, s. 332 - uwaga w pracy tej popełniono jak się wydaje błąd i źle podpisano tę ilustracje. W innych publikacjach rysunek ten opisuje się jako spichrz w Sandomierzu ).Duża drewniana stodoła w okolicach Czorsz…

Galeria: Ogrody

Obraz
Ogród renesansowy - drzeworyt z XVI wieku. Podstawowe wiadomości o ogrodach w XVI wieku znajdują się na stronie : Ogrodnictwo. Kilka roślin ogrodowych z epoki pokazano w : GALERII. Wygląd ogrodu można porównać z wyglądem winnicy.
( Ilustracja z : M. Siennik, Herbarz, Kraków 1568).

Grodzenie ogrodu i przygotowywanie opału na zimę - drzeworyt z XVI wieku.

( Ilustracja z: P. Crescentyn, O pomnożeniu i rozkrzewieniu wszelakich pożytków, Kraków 1571 ).
Prace w ogrodzie ( przycinanie gałęzi ) - drzeworyt z XVII wieku.

( Ilustracja z: K. Haur, Skarbiec oekonomiey , Kraków 1693 ).


Grupa osób spacerująca po ogrodzie - drzeworyt z XVI wieku.

( Ilustracja z: M. Siennik, Herbarz, Kraków 1568 ).

GALERIA : Winnice

Obraz
Winnica na drzeworycie z XVI wieku. Jak widać była ona otoczona ogrodzeniem ( podobnie jak i ogrody ). Podstawowe wiadomości o ogrodach w XVI wieku znajdują się na stronie : Ogrodnictwo. Warto porównać w GALERII wygląd winnic z wyglądem ogrodów.

( Ilustracja z : M. Siennik, Herbarz, Kraków 1568 )Prace w winnicy - zbiory plonów na drzeworycie z XVI w.

( Ilustracja z : M. Siennik, Herbarz, Kraków 1568 ).


Krzew winnej latorośli - drzeworyt z XVI w. Oczywiście owoce nie były tak duże ( w stosunku do ludzkiego ciała ) jak widać na dołączonej ilustracji.

( Ilustracja z : H. Spiczyński, O ziołach tutecznych i zamorskich, Kraków 1542 ).


Tłocznia do wina - drzeworyt z XVI wieku.

( Ilustracja z : H. Spiczyński, O ziołach tutecznych i zamorskich, Kraków 1542 ).

Galeria: Rośliny III (Zboża)

Obraz
Pszenica - drzeworyt z XVI wieku. Więcej informacji o produkcji zboża w XVI wieku znajduje się na stronie : Produkcja roślinna : zboża. Warto również zobaczyć strony poświęcone technice siewu zbóż , młóceniu zboża a także zbiorom plonów. W galerii drzeworytów znajdują ilustracje przedstawiające tę czynności.

( Ilustracja z : M. Siennik, Herbarz , Kraków 1568 ).
Owies - drzeworyt z XVI wieku.

( Ilustracja z : M. Siennik, Herbarz, Kraków 1568 ).

Jęczmień - drzeworyt z XVI wieku.

( Ilustracja z : M. Siennik, Herbarz, Kraków 1568 ).


Proso - drzeworyt z XVI wieku.
( Ilustracja z : M. Siennik, Herbarz, Kraków 1568 ).a