Posty

Bibliografia

W czasie opracowywania witryny zatytułowanej : FOLWARK SZLACHECKI I CHŁOPI W POLSCE  XVI WIEKU wykorzystano następujące pozycje : I. Źródła : Górnicki Ł., Pisma, opracował R. Pollak, t. II., Warszawa 1961. Jan z Koszyczek, Rozmowy, które miał Salomon z Marchołtem, Kraków 1521. Jastrzębski A., Gościniec albo krótkie opisanie Warszawy...1643, Warszawa 1974. Klonowicz S., Worek judaszowy, Kraków 1607. Marcin z Klecka, Proca na ministry i na wszystkie heretyki, Kraków 1607. Oczko W., Przymiot, Warszawa 1881. Polska w okresie monarchii stanowej 1346 - 1456, wybór tekstów, w opracowaniu R. Hecka, Warszawa 1955. Rozmowa o confoederacjej..., Kraków 1592. Skarga P., Kazania sejmowe, Kraków 1925. Wiek V - XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, w opracowaniu M. Sobańskiej - Bondaruk i S. B. Lenarda, Warszawa 1999. Wiek XV - XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli h

GALERIA : Chałupy chłopskie

Obraz
Drewniana chałupa chłopska z Kuzawki nad Bugiem. Ten rysunek z XIX wieku przybliża wygląd przeciętnej chałupy chłopskiej z XVIII w. Wcześniejsze budownictwo - z interesującego nas XVI wieku nie odbiegało specjalnie od spotykanego później na ziemiach polskich. Więcej informacji o domach chłopskich znajduje się na stronie :  Mieszkanie . ( Ilustracja z : Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. I, Warszawa 1972, s. 233 ).aupy chłopskie Drewniana chałupa zamieszkiwana najprawdopodobniej przez wiejskiego rzemieślnika, zajmującego się naprawą wozów ( tzw. stelmach ). Więcej informacji o rzemieślnikach jako mieszkańcach wsi znajduje się na stronie :  Podziałludności wsi . ( Ilustracja z : Historia kultury materialnej Polski w zarysie, t. III, Od XVI do połowy XVII wieku, pod red. A. Keckowej i D. Molendy, Wrocław 1978, s. 242 ; ilustracja ta to fragment sztychu z pierwszej połowy XVII w. ) Widoczna obok budowla może być zarówno chłopską chałupą jak i  dwo

GALERIA : Karczmy

Obraz
Duża karczma z XVII wieku posiadająca tzw. przejazd środkowy ( przebiegającym przez jej środek -  zobacz  ). Przejazd ten prowadził do obszernej stajni i wozowni ( widać ją na tyle karczmy ).  Od frontu widać podcienia. Podstawowe informacje o karczmarzach znajdują się na stronie :  Podział ludności wsi . ( Ilustracja z : T. Broniewski, Historia architektury dla wszystkich, Wrocław 1990, s. 410 ). Stara polska karczma z końca XVIII wieku, utrwalona szkicem Orłowskiego z początków XIX wieku. Posiadała przejazd przez swój środek. ( Ilustracja z : Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. III, Warszawa 1972, s. 11 ). Gospoda we wsi Ossowiec na Mazowszu, przykład budownictwa drewnianego z XVIII wieku. Podobnie jak dwie poprzednia i ta miała przejazd wykonany przez swój środek. ( Ilustracja z : Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. II, Warszawa 1972, s. 204 ).

GALERIA :Spichrze

Obraz
Spichrze w Kazimierzu Dolnym z XVII wieku - służące głównie do przechowywania ziarna. Miasto to wówczas należało do jednych z najważniejszych punktów  handlu zbożem . Liczbę spichrzów w Kazimierzu można szacować ( w połowie XVI w. ) na 45. Więcej informacji o spichrzach i wspomnianym mieście znajduje się na stronie :  Kazimierz Dolny.  Warto zapoznać się również z  zabudowaniami gospodarczymi folwarku szlacheckiego  a w  GALERII  zobaczyć inne budynki służące do przechowywania najróżniejszych rzeczy ( tzw. lamusy ). ( Ilustracja z : Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. IV, Warszawa 1972, s. 344 - według rysunku M. E. Andriollego - drzeworytnika z XIX w. ). Spichrz z XVII wieku w Sandomierzu. ( Ilustracja z : T. Broniewski, Historia architektury dla wszystkich, Wrocław 1990, s. 332 - uwaga w pracy tej popełniono jak się wydaje błąd i źle podpisano tę ilustracje. W innych publikacjach rysunek ten opisuje się jako spichrz w Sandomierzu ). Duża d

Galeria: Ogrody

Obraz
Ogród renesansowy - drzeworyt z XVI wieku. Podstawowe wiadomości o ogrodach w XVI wieku znajdują się na stronie :  Ogrodnictwo . Kilka roślin ogrodowych z epoki pokazano w :  GALERII . Wygląd ogrodu można porównać z wyglądem  winnicy . ( Ilustracja z : M. Siennik, Herbarz, Kraków 1568). Grodzenie ogrodu i przygotowywanie opału na zimę - drzeworyt z XVI wieku. ( Ilustracja z: P. Crescentyn, O pomnożeniu i rozkrzewieniu wszelakich pożytków, Kraków 1571 ). Prace w ogrodzie ( przycinanie gałęzi ) - drzeworyt z XVII wieku. ( Ilustracja z: K. Haur, Skarbiec oekonomiey , Kraków 1693 ). Grupa osób spacerująca po ogrodzie - drzeworyt z XVI wieku. ( Ilustracja z: M. Siennik, Herbarz, Kraków 1568 ).

GALERIA : Winnice

Obraz
Winnica na drzeworycie z XVI wieku. Jak widać była ona otoczona ogrodzeniem ( podobnie jak i ogrody ). Podstawowe wiadomości o ogrodach w XVI wieku znajdują się na stronie :  Ogrodnictwo . Warto porównać w  GALERII  wygląd winnic z wyglądem ogrodów. ( Ilustracja z : M. Siennik, Herbarz, Kraków 1568 ) Prace w winnicy - zbiory plonów na drzeworycie z XVI w. ( Ilustracja z : M. Siennik, Herbarz, Kraków 1568 ). Krzew winnej latorośli - drzeworyt z XVI w. Oczywiście owoce nie były tak duże ( w stosunku do ludzkiego ciała ) jak widać na dołączonej ilustracji. ( Ilustracja z : H. Spiczyński, O ziołach tutecznych i zamorskich, Kraków 1542 ). Tłocznia do wina - drzeworyt z XVI wieku. ( Ilustracja z : H. Spiczyński, O ziołach tutecznych i zamorskich, Kraków 1542 ).

Galeria: Rośliny III (Zboża)

Obraz
Pszenica - drzeworyt z XVI wieku. Więcej informacji o produkcji zboża w XVI wieku znajduje się na stronie :  Produkcja roślinna : zboża . Warto również zobaczyć strony poświęcone technice  siewu zbóż  ,  młóceniu zboża  a także  zbiorom plonów . W  galerii drzeworytów  znajdują ilustracje przedstawiające tę czynności. ( Ilustracja z : M. Siennik, Herbarz , Kraków 1568 ). Owies - drzeworyt z XVI wieku. ( Ilustracja z : M. Siennik, Herbarz, Kraków 1568 ). Jęczmień - drzeworyt z XVI wieku. ( Ilustracja z : M. Siennik, Herbarz, Kraków 1568 ). Proso - drzeworyt z XVI wieku. ( Ilustracja z : M. Siennik,  Herbarz , Kraków 1568 ).a